Tích lũy điểm thưởng

Tích lũy điểm thưởng


   

  CHÍNH SÁCH TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG
   

  Chính sách tích lũy điểm thưởng dành cho người tiêu dùng của Yakyo là chương trình ưu đãi thường xuyên dành cho khách hàng mua sắm các sản phẩm tại hệ thống cửa hàng bán lẻ, đại lý/nhà phân phối và nhà phân phối 4.0 của Yakyo nhằm mang đến cho khách hàng những quyền lợi tốt nhất.
   

  NGƯỜI TIÊU DÙNG YAKYO LÀ:
   

  • Khách hàng của toàn bộ hệ thống bán lẻ Yakyo.
    
  • Khách hàng của đại lý/NPP (chỉ gồm những đại lý ký cam kết chống bán phá giá đối với YAKYO).
    

  CHÍNH SÁCH TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG:

   

  Quy định chung:
   

  Đối tượng khách hàng:

   

  • Người tiêu dùng, không dành cho khách hàng mua hàng trả góp.
    
  • Đối với trường hợp khách hàng giới thiệu khách hàng, khách hàng sẽ nhận quyền lợi tích luỹ bằng 1/3 giá trị điểm tích luỹ của khách hàng mua trực tiếp. Khách hàng mua trực tiếp này không tham gia trả góp mới thỏa điều kiện.
    

  Cách thức quản lý: Mỗi khách hàng sẽ được quản lý bằng số điện thoại để tham gia chương trình tích lũy điểm thưởng.

   

  Cách thức quy đổi: 1.000.000 VNĐ = 01 điểm.

   

  Thời hạn quy đổi điểm thưởng: Bất kỳ thời điểm nào. Yakyo sẽ quy đổi điểm thưởng cho khách hàng theo tổng số điểm mà khách hàng tích luỹ được nếu khách hàng có nhu cầu đổi điểm thưởng.

   

  Thời hạn quy đổi điểm thưởng tối đa: 01 năm. Khi đủ điểm tích lũy, khách hàng sẽ được quyền quy đổi quyền lợi có giá trị tương ứng. Tuy nhiên, khách hàng có quyền tiếp tục tích luỹ để đạt điểm thưởng cao hơn nhưng thời hạn tối đa bắt buộc phải quy đổi là 1 năm, tính từ ngày khách hàng tích luỹ điểm đầu tiên.

   

  Kết chuyển điểm thưởng: Không thời hạn. Kết thúc năm, khách hàng bắt buộc phải quy đổi điểm thưởng. Tuy nhiên, số điểm tích lũy dư giữa các bậc vẫn được quyền kết chuyển vào năm tiếp theo để tiếp tục tích luỹ nhằm khuyến khích khách hàng mua hàng tại Yakyo.

   

  Thời hạn mất quyền lợi điểm thưởng: 01 năm. Trong 01 năm liên tục, khách hàng không có bất kỳ đơn hàng nào (không quy định giá trị đơn hàng) thì mọi điểm thưởng tích luỹ không có giá trị quy đổi. Khi khách hàng bắt đầu mua hàng lại, sau 01 năm tạm dừng, thì tích luỹ điểm thưởng lại từ đầu.

   

  Quyền lợi của người tiêu dùng:

  Người tiêu dùng tích lũy được số điểm tương ứng sẽ nhận được gói quyền lợi tương ứng theo bảng sau: