Góc khách hàng

Góc khách hàng

ĐIỆN GIA DỤNG YAKYO

Yakyo Đồng Hành Cùng Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA: Nước Sạch Cho Doanh Nghiệp

26/03/2024

Đóng góp cho xã hội dựa trên những giá trị được tạo ra từ hoạt động kinh doanh là một trong những giá trị tinh thần mà Yakyo luôn đề cao trong suốt quá trình phát triển. Bên cạnh đó Yakyo còn định hướng đẩy mạnh các dòng sản phẩm theo chủ trương an toàn cho sức khỏe người dùng, nâng cao tính tiện nghi với giá cả hợp lý phục vụ mọi nhà. T