Yakyo Thông Báo Chương Trình Khuyến Mãi Tháng 10/2021

Đừng bỏ lỡ cơ hội mua hàng giá ưu đãi cùng nhiều quà tặng hấp dẫn trong chương trình khuyến mãi tháng 10 của Yakyo. Sale ngay tức thì – Tiễn Covy đi, mua sắm ngay bạn nhé!

Chi tiết chương trình khuyến mãi tháng 10

Với phương châm “Trao chất lượng hàng đầu thêm hậu mãi bền lâu”, Yakyo cam kết mang đến cho người dùng trải nghiệm mua sắm thông minh, tiết kiệm cùng các dịch vụ hậu mãi chất lượng. Chương trình khuyến mãi tháng 10 được cập nhật chi tiết qua nội dung sau đây:

Đối với các dòng máy làm mát:

 • PGT-2000BS giảm 38% giá chỉ còn 4.520.000Đ ̶(̶̶7̶̶.̶̶2̶̶9̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶Đ̶), cơ hội mua Ấm đun siêu tốc TP-1813 với giá 199.000Đ.
 • TP-2000TC giảm 37% giá chỉ còn 4.593.000Đ ̶(̶̶7̶̶.̶̶2̶̶9̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶Đ̶) tặng bàn ủi hơi nước TP-1802 hoặc Giảm trực tiếp 2% trên đơn hàng.
 • TP-2000YS giảm 30% giá chỉ còn 5.243.000Đ (̶̶7̶̶.̶̶49̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶Đ̶) tặng bàn ủi hơi nước TP-1802 hoặc Giảm trực tiếp 2% trên đơn hàng.
 • PGT-4000G giảm 37% giá chi còn 6.861.000Đ ̶(̶̶1̶̶0̶̶.̶̶8̶̶9̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶Đ̶) tặng bàn ủi hơi nước TP-1802 hoặc Giảm trực tiếp 2% trên đơn hàng.
 • TP-4000GY giảm 37% giá chi còn 6.924.000Đ ̶(̶̶1̶̶0̶̶.̶̶8̶99̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶Đ̶) tặng bàn ủi hơi nước TP-1802 hoặc Giảm trực tiếp 2% trên đơn hàng
 • TP-4500 giảm 30% giá chỉ còn 5.733.000Đ ̶(̶̶8̶̶.̶̶1̶̶9̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶Đ̶) tặng Máy làm mát PGT-2500E5
 • PGT-5000BS giảm 37% giá chi còn 5,412,000Đ ̶(̶̶8̶̶.̶̶1̶59̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶Đ̶) cơ hội mua Ấm đun siêu tốc TP-1813 với giá 199.000đ
 • PGT-5500TC giảm 37% giá chi còn 6,042,000Đ ̶(̶̶9.̶̶59̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶Đ̶) cơ hội mua Ấm đun siêu tốc TP-1813 với giá 199.000đ
 • TP-125/ PGT-1500BSM giảm 40% giá chi còn 2,934,000Đ (̶4̶̶.8̶̶9̶̶0̶̶.0̶̶0̶̶0̶̶Đ̶) cơ hội mua Ấm đun siêu tốc TP-1813 với giá 199.000đ
 • PGT-8000G giảm 35% giá chi còn 9,094,000Đ ̶(̶̶1̶̶3̶̶.9̶̶9̶̶0̶̶.0̶̶0̶̶0̶̶Đ̶) cơ hội mua Ấm đun siêu tốc TP-1813 với giá 199.000đ
 • TP-12000 giảm 37% giá chi còn 9,444,000Đ ̶(̶̶1̶̶4.9̶̶9̶̶0̶̶.0̶̶0̶̶0̶̶Đ̶ ) cơ hội mua Ấm đun siêu tốc TP-1813 với giá 199.000đ
 • TP-700Y giảm 35% giá chi còn 5,129,000Đ (̵7̵,̵8̵9̵0̵,̵0̵0̵0̵Đ̵)̵ Cơ hội mua Bếp gas đôi dương kính TP-390BG với giá 299.000đ hoặc Tặng Bàn ủi hơi nước TP-1802 hoặc Giảm trực tiếp 2% trên đơn hàng
 • TP-7000YS giảm 35% giá chi còn 5,519,000Đ (̶8̶,̶4̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶ Cơ hội mua Bếp gas đôi dương kính TP-390BG với giá 299.000đ hoặc Tặng Bàn ủi hơi nước TP-1802 hoặc Giảm trực tiếp 2% trên đơn
 • TP-700YN giảm 30% giá chi còn 5,593,000Đ (7̶,̶9̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶) Cơ hội mua Bếp gas đôi dương kính TP-390BG với giá 299.000đ hoặc Tặng Bàn ủi hơi nước TP-1802 hoặc Giảm trực tiếp 2% trên đơn
 • TP-7000YSN giảm 30% giá chi còn 6,013,000Đ (8̶,̶5̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶) Cơ hội mua Bếp gas đôi dương kính TP-390BG với giá 299.000đ hoặc Tặng Bàn ủi hơi nước TP-1802 hoặc Giảm trực tiếp 2% trên đơn
 • PGT-2500E5 giảm 45% giá chi còn 4,120,000Đ (7̶,̶4̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)
 • PGT-2500E3 giảm 45% giá chi còn 3,955,000Đ (7̶,̶19̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)

Đối với các dòng máy lọc nước:

 • TP-815Y giảm còn 8,099,000Đ (9,̶4̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶) ,Tặng Máy làm sữa chua TP-159A hoặc Giảm trực tiếp 2% trên đơn hàng
 • TP-816Y Nano giảm còn 9,899,000Đ (̶1̶1̶,̶5̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶ ,Tặng Máy làm sữa chua TP-159A hoặc Giảm trực tiếp 2% trên đơn hàng
 • TP-816Y RO giảm còn 12,599,000Đ (̶1̶4̶,̶8̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶, Giảm ngay 100.000đ + Tặng Bộ lõi lọc 3 cấp TP-880Y
 • TP-820N giảm còn 8,199,000Đ (̶9̶,̶5̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶, Tặng Máy làm sữa chua TP-159A hoặc Giảm trực tiếp 2% trên đơn hàng
 • TP-821N giảm còn 10,099,000Đ (̶1̶1̶,̶6̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶,̶ Tặng Máy làm sữa chua TP-159A hoặc Giảm trực tiếp 2% trên đơn hàng
 • TP-821N RO giảm còn 12,799,000Đ (̶1̶4̶,̶7̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶, Giảm ngay 100.000đ + Tặng Bộ lõi lọc 3 cấp TP-880Y
 • TP-219AK giảm còn 8,449,000Đ (̶1̶0̶,̶0̶9̶9̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶, Giảm ngay 200.000đ

 

 • TP-220AK giảm còn 12,699,000Đ (̶1̶5̶,̶2̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶, Giảm ngay 200.000đ
 • TP-810 giảm còn 7,699,000Đ (̶9̶,̶4̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶, Giảm ngay 200.000đ
 • TP-809 giảm còn 7,399,000Đ (̶9̶,̶19̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶, Giảm ngay 200.000đ
 • TP-808 giảm còn 6,999,000Đ (̶9̶,̶3̶8̶9̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶, Giảm ngay 200.000đ
 • TP-68 giảm 55%, giá chỉ còn 3,445,000Đ (̶6̶,̶8̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶

Các sản phẩm gia dụng khác:

 • Máy lọc không khí TP-361 giảm đến 40% giá chỉ còn 3,774,000Đ (̶6̶,̶2̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶, Tặng Bàn ủi hơi nước TP-1802 hoặc Giảm trực tiếp 2% trên đơn hàng
 • Bếp điện đôi TP-388S giảm đến 38% giá chỉ còn 7,409,000Đ (̶1̶1̶,̶9̶5̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶, Tặng Bàn ủi hơi nước TP-1802 hoặc Giảm trực tiếp 2% trên đơn hàng
 • Bếp gas đôi dương kính:
 • TP-389BG giảm đến 25% giá chỉ còn 1,343,000Đ (̶1̶,̶7̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶
 • TP-390BG giảm đến 25% giá chỉ còn 1,043,000Đ (̶1̶,̶39̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶
 • TP-391BG giảm đến 25% giá chỉ còn 1,193,000Đ (̶1̶,̶59̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶

 

 • Nồi chiên không dầu
 • TP-250 giá chỉ còn 1,199,000Đ (̶2,̶19̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶
 • TP-350 giá chỉ còn 1,319,000Đ (̶2̶,̶7̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶
 • TP-370 giá chỉ còn 1,399,000Đ (3,590,000Đ)
 • TP-450/ TP-450S giá chỉ còn 1,599,000Đ (3̶,̶5̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶
 • TP-550 giá chỉ còn 1,699,000Đ (3̶,̶89̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶
 • TP-570/ TP-570S giá chỉ còn 2,099,000Đ (4,̶5̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶

 

 • Nồi cơm điện tách đường
 • TP-309 giảm đến 40% giá chỉ còn 1,614,000Đ (2,690,000Đ)
 • Nồi cơm điện cao tần
 • TP-412 giảm đến 40% giá chỉ còn 2,154,000Đ (̶2̶,̶6̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶
 • Nồi cơm điện đa chiều
 • TP-413 giảm đến 20% giá chỉ còn 1,112,000Đ (̶1̶,̶3̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶
 • TP-414 giảm đến 20% giá chỉ còn 1,192,000Đ (̶1̶,̶49̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶
 • Máy xay GTH-8012 giảm đến 40% giá chỉ còn 1,554,000Đ (̶2̶,̶5̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶
 • Máy xay đa năng TP-8013 giảm đến 20% giá chỉ còn 1,192,000Đ (̶1̶,̶4̶9̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)
 • Máy trộn đa năng TP-6652 giảm đến 40% giá chỉ còn 1,061,000Đ (̶1̶,̶7̶6̶9̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶
 • Máy trộn cầm tay TP-6651 giảm đến 40% giá chỉ còn 575,000Đ (̶9̶5̶9̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶
 • Bàn ủi hơi nước
 • TP-8016 giảm đến 40% giá chỉ còn 569,000Đ (̶9̶4̶9̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶
 • TP-1802 giảm đến 40% giá chỉ còn 390.000Đ (̶6̶5̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶
 • Ấm đun siêu tốc
 • TP-1822 giảm đến 25% giá chỉ còn 615,000Đ (̶8̶2̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶
 • TP-1813 giảm đến 25% giá chỉ còn 510,000Đ (̶6̶8̶0̶,̶0̶0̶0̶Đ̶)̶

Các chính sách hậu mãi khi mua hàng tại Yakyo

 • Bảo hành 5 năm đối với block máy lọc nước, 2 năm và 1 năm với các sản phẩm điện gia dụng khác.
 • Giao hàng, lắp đặt tận nhà.
 • Trả góp lãi suất 0% (Áp dụng theo chính sách giá và sản phẩm riêng, không quà tặng).
 • Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng nếu xảy ra lỗi kỹ thuật.

Chia sẻ bài viết