Dung dịch lau chùi vi sinh

Yakyo Green cung cấp một loạt các sản phẩm làm sạch hoàn chỉnh và hiệu quả, đạt mọi tiêu chuẩn an toàn thế giới, có thể phân hủy sinh học, an toàn cho môi trường và con người,  tiết kiệm đáng kể ngân sách sản phẩm làm sạch.

Các sản phẩm nhận được các chứng nhận hàng đầu thế giới về an toàn sức khỏe, bảo vệ mội trường, thân thiện với con người mà ít sản phẩm hóa chất cao cấp nào có được.